Przejdź do treści

Projekty uchwał

Projekty uchwał na XXXVI sesję w dniu 31 marca 2017 r.


Projekt uchwały Nr XXXVI/---/2017 przygotowany przez Komisję ds. Terenów Zielonych, Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy IX w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Budowa parku rzecznego Wilga w zakresei budowy amfiteatru, ciągów pieszych, rowerowych, schodów terenowych, parkingu dla rowerów, obiektów małej architektury i oświeltlenia z infrastrukturą techniczną wraz ze zmianą zagospodarowania i ukształtowania terenu, na działkach nr 121/11, 121/12, 121/13, 121/14, 121/23, 121/24, 288/3, 288/7, 288/9, 288/11 obr. 30 Podgórze, 23/17, 23/18, 114/4, 114/6, 115/6, 117/6, 117/8, 118/3, 118/5, 118/8, 134/12 obr. 31 Podgórze, 3/2, 3/5, 4/3, 4/4, 4/8, 4/9, 304, 305/1, 305/2, 305/3, 305/4, 308/6, 308/7, 329, 414/10 obr. 32 Podgórze przy ulicach Brożka, Borsuczej, Ruczaj i Rzemieślniczej w Krakowie.

Projekt uchwały Nr XXXVI/---/2017 przygotowany przez Komisję ds. Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Rady Dzielnicy IX w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, z wewnętrznymi instalacjami z towarzyszącymiurządzeniami budowlanymi, układem komunikacyjnym, miejscami postojowymi na działkach nr 1/11, 8/22, obr. 48 jedn.ewid. Podgórze, 82/86, 252/6, 82/64 obr. 47 jedn.ewid. Podgórze oraz budową zjazdu z dziąłki nr 82/64 obr. 47, jedn.ewid. Podgórze przy ul. Generała Bolesława Roi w Krakowie.

Projekt uchwały Nr XXXVI/---/2017 przygotowany przez Komisję ds. Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Rady Dzielnicy IX w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. Budowa zespołu budynków (4 budynki) biurowo-usługowych z garażami podziemnymi z miejscami postojowymi, z wyburzeniem istniejących budynków (hali produkcyjnej, kotłowni, portierni), z przebudową istniejącego układu komunikacyjnego (drogi, parkingi, chodniki) z przebudową istniejącej infrastruktury technicznej na działkach nr 2/83, 2/86, 92/14, 2/36, 2/37, 92/12, 2/40, 41/1, 41/4, 41/5, 87/9, 2/69, 2/70, 2/71, 2/72, 2/87 obr. 45, jedn.ewid. Podgórze przy ul. Zakopiańskiej / Marcika / Jugowickiej w Krakowie.

Projekt uchwały Nr XXXVI/---/2017 przygotowany przez Komisję ds. Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Rady Dzielnicy IX w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku magazynowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek usługowy o funkcji handlowo-ekspozycyjno-biurowo-magazynowej z wyburzeniem instniejących budynków (kotłowni i portierni), z budową dwóch budynków biurowo-usługowych z garażem podziemnym z miejscami postojowymi, z przebudową istniejącego układu komunikacyjnego (drogi, parkingi, chodniki), z przebudową istniejącej infrastruktury technicznej na działkach nr 2/83, 2/86, 92/14, 2/36, 2/37, 92/12, 2/40, 41/1, 41/4, 41/5, 87/9, 2/69, 2/70, 2/71, 2/72, 2/87 obr. 45, jedn.ewid. Podgórze przy ul. Zakopiańskiej / Marcika / Jugowickiej w Krakowie.

Projekt uchwały Nr XXXVI/---/2017 przygotowany przez Komisję ds. Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Rady Dzielnicy IX w sprawie Koncepcji budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Orzechowej przez Las Borkowski do ul. Zawiłej, wzdłuż ul. Zawiłej do ul. Nowej Bartla w Krakowie.

Projekt uchwały Nr XXXVI/---/2017 przygotowany przez Komisję ds. Polityki Społecznej i Senioralnej Rady Dzielnicy IX w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Zakopiańskiej 103A w Krakowie.

Projekt uchwały Nr XXXVI/---/2017 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie Wykazu dróg, obiektów i terenów, na których realizowane są zadania Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na 2017 rok.

Projekt uchwały Nr XXXVI/---/2017 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działki nr 415/2 obr. 32 jedn. ew. Podgórze.

Projekt uchwały Nr XXXVI/---/2017 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/180/2016 z dnia 21.07.2016 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2017.

Projekt uchwały Nr XXXVI/---/2017 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty ust. 8 Uchwały Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki nr XXVII/179/2016 z dnia 21.07.2016 r.

Projekt uchwały Nr XXXVI/---/2017 przygotowany przez Grupę Radnych Dzielnicy IX w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2017.

Projekt uchwały Nr XXXVI/---/2017 przygotowany przez Grupę Radnych Dzielnicy IX w sprawie Uchylenia ust. 1 Uchwały Nr XXIX/192/2016 z dnia 22.09.2016 r. Rady Dzilenicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki.

Projekt uchwały Nr XXXVI/---/2017 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie przekazania prawa trwałego zarządu – ul. Fredry, działki nr 82/55 i 82/58.

Projekt uchwały Nr XXXVI/---/2017 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty ust. 3 Uchwały Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki Nr XXVII/179/2016 z dnia 21.07.2016 r.

Projekt uchwały Nr XXXVI/---/2017 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2017.

Projekt uchwały Nr XXXVI/---/2017 przygotowany przez Komisję Polityki Społecznej i Senioralnej Rady Dzielnicy IX w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Zakopiańskiej 97 w Krakowie.

Projekty uchwał na XXXV sesję w dniu 9 lutego 2017 r.

 

Projekt uchwały Nr XXXV/---/2017 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie opinii do planu działań priorytetowych dla rejonu nr 11 i 13 Komisariatu Policji V w Krakowie w Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki.

Projekt uchwały Nr XXXV/---/2017 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie opinii dotyczącej wstępnego projektu zmian w statutach Dzielnic.

Projekty uchwał na XXXIV sesję w dniu 31 stycznia 2017 r.

 

Projekt uchwały Nr XXXIV/---/2017 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie upoważnienia Zarządu – w określonym zakresie – do występowania z wnioskami, o których mowa w paragrafie 3 pkt. 3 Statutu Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki.

Projekt uchwały Nr XXXIV/---/2017 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2018.

Projekt uchwały Nr XXXIV/---/2017 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Bporek Fałęcki na rok 2017.

Projekt uchwały Nr XXXIV/---/2017 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie Zespołu Szkół Nr 3 w Krakowie.

Projekt uchwały Nr XXXIV/---/2017 przygotowany przez Komisję ds. Polityki Społecznej i Senioralnej Dzielnicy IX w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego przy ul. A.Fredry 4D w Krakowie.

Projekt uchwały Nr XXXIV/---/2017 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Borek Fałęcki Północ"

Najbliższe posiedzenie rady

24.01.2019 r., godz. 18.00

III sesja Rady Dzielnicy IX

Informacje dla Seniorów