Przejdź do treści

Projekty uchwał

Projekty uchwał na XXVIII sesję w dniu 16 sierpnia 2016 r.

 

Projekt uchwały Nr XXVIII/---/2016, przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty Uchwały Nr III/8/2015 Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki z dnia 20.01.2015 r.

Projekt uchwały Nr XXVIII/---/2016, przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2016.

Projekt uchwały Nr XXVIII/---/2016, przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty Uchwały Nr IV/22/2015 Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki z dnia 30.01.2015.

Projekt uchwały Nr XXVIII/---/2016, przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2017.

Projekt uchwały Nr XXVIII/---/2016, przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie opracowania wielobranżowej koncepcji budowy ulicy 8 Pułku Ułanów na odcinku od ulicy Zawiłej do skrzyżowania z ulicami Brożka, Kapelanka, Grota Roweckiego.

Projekt uchwały Nr XXVIII/---/2016, przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty załącznika do statutu Dzielnicy IX oraz Dzielnicy VIII, Dzielnicy X i Dzielnicy XIII.

Projekt uchwały Nr XXVIII/---/2016, przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie progów zwalniających w ul. Huculskiej w Krakowie.

Projekt uchwały Nr XXVIII/---/2016, przygotowany przez Komisję ds. Polityki Społecznej i Senioralnej Dzielnicy IX w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Zakopiańskiej 101 w Krakowie.

Projekt uchwały Nr XXVIII/---/2016, przygotowany przez Komisję ds. Polityki Społecznej i Senioralnej Dzielnicy IX w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Żywieckiej w Krakowie.

 

Projekty uchwał na XXVII sesję w dniu 21 lipca 2016 r.


Projekty uchwały Nr XXVII/---/2016, przygotowane przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawach:

–korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2016,

– dokumentacji projektoweh dla zadania pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Zakopiańskiej"

– wniosku do Prezydenta i Rady Miasta Krakowa dot. wrowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki do realizacji w latach 2015-2018,

– rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2017,

– ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Kępnej 13 w Krakowie.

Projekty uchwał na XXVI sesję (nadzwyczajną) w dniu 7 lipca 2016 r.

 

Projekt uchwały Nr XXVI/---/2016, przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie kierunków rozwoju i zarządzania terenami zielonymi w Krakowie w latach 2017-2030.

Projekt uchwały Nr XXVI/---/2016, przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie powołania wiceprzewodniczącego Komisji ds. Terenów Zielonych, Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki.

Projekt uchwały Nr XXVI/---/2016, przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie wniosku do Prezydenta i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej wieloletnich zadań inwestycyjnych i bieżących planowanych przez Radę Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki do realizacji w latach 2015-2019.

Najbliższe posiedzenie rady

16.08.2018 r., godz. 18.30, LVIII sesja Rady Dzielnicy IX

Informacje dla Seniorów