Przejdź do treści

Projekty uchwał

Projekty uchwał na XIX sesję w dniu 29 grudnia 2015 r.

 

Projekt uchwały Nr XIX/---/2015 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie budowy dwóch budynków wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi, układem dróg wewnętrzynych i zaziemnymi miejscami postojowymi oraz zadaszonym placem lub budynkiem o przeznaczeniu gromadzenia odpadów stałych, budynkami technicznymi oraz budynkiem stacji trafo na działkach nr 101/1, 102 obr. 43 jedn Podgórze wraz z wjazdem z działek nr 189/4 obr. 43 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Obozowej w Krakowie.

Projekt uchwały Nr XIX/---/2015 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielnonych doi dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2016.

Projekt uchwały Nr XIX/---/2015 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wileloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadnaia inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki do realizacji w latach 2015-2018.

Projekty uchwał na XVIII sesję w dniu 15 grudnia 2015 r.

 

Projekt uchwały Nr XVIII/---/2015 przygotowany przez grupę radnych w sprawie odwołania radnego Jana Stanisława Pietrasa z funkcji przewodniczącego Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki.

Projekt uchwały Nr XVIII/---/2015 przygotowany przez Komisję ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska w sprawie zastosowania znaku B-35 na ulicy Zdunów.

Projekt uchwały Nr XVIII/---/2015 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie zamontowania DIP na przystanku tramwajowym na żądanie przy ZUS w ul. Zakopiańskiej.

Projekt uchwały Nr XVIII/---/2015 przygotowany przez Grupę Radnych w sprawie opracowania ZRID dla drogi w Dzielnicy IX w Krakowie.

Projekt uchwały Nr XVIII/---/2015 przygotowany przez Komisję ds. Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji w sprawie zaopiniowania projektu wykonawczego pn. Budowa chodnika w ul. Zaborze.

Projekt uchwały Nr XVIII/---/2015 przygotowany przez Komisję ds. Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji w sprawie ustawienia znaku B-36 na ul. Zdunów w Krakowie.

Projekty uchwał na XVII sesję Rady Dzielnicy IX 7. kadencji

 

Projekt uchwały Nr XVII/---/2015 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki do realizacji w latach 2015-2018.

Projekt uchwały Nr XVII/---/2015 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2015.

Projekt uchwały Nr XVII/---/2015 przygotowany przez Komisję ds. Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji w sprawie zaopiniowania projektu pn. Budowa chodnika w ul. Zdunów na odcinku od ul. Kowalskiej do ul. Żywieckiej - opracowanie dokumentacji projektowej.

Projekt uchwały Nr XVII/---/2015 przygotowany przez Komisję ds. Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (na cele mieszkalne) zlokalizowanego na działce nr 194 obr. 32 jedn.ewid. Podgórze przy ul. Oraczy 11 w Krakowie.

Projekt uchwały Nr XVII/---/2015 przygotowany przez Komisję ds. Polityki Społecznej i Senioralnej w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Żywieckiej 12 w Krakowie.

Projekt uchwały Nr XVII/---/2015 przygotowany przez Komisję ds. Polityki Społecznej i Senioralnej w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Fredry 4 D w Krakowie.

Projekt uchwały Nr XVII/---/2015 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie przystanku autobusowego na żądanie na trasie autobusu 504.

Najbliższe posiedzenie rady

6.11.2017 r., godz. 18.30 XLIV sesja Rady Dzielnicy IX

6.11.2017 r., godz. 20.30 XLV sesja (nadzwyczajna) Rady Dzielnicy IX

Informacje dla Seniorów