Przejdź do treści

Projekty uchwał

Projekty uchwał na XXXI sesję w dniu 25 listopada 2016 r.

 

Projekt uchwały Nr XXXI/---/2016 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie wniosków do Budżetu Miasta Krakowa na rok 2017.

Projekt uchwały Nr XXXI/---/2016 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie Wykazu dróg, obiektów i terenów, na których realizowane są zadania Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2017.

Projekt uchwały Nr XXXI/---/2016 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty Uchwały Nr III/11/2015 Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki z dnia 20.01.2015 r.

Projekt uchwały Nr XXXI/---/2016 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty Uchwały Nr III/14/2015 Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki z dnia 20.01.2015 r.

Projekt uchwały Nr XXXI/---/2016 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i do Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej wieloletnich zadań inwestycyjnych i bieżących planowanych przez Radę Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki do realizacji w latach 2015-2018.

Projekt uchwały Nr XXXI/---/2016 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2017.

Projekt uchwały Nr XXXI/---/2016 przygotowany przez Komisję ds. Polityki Społecznej i Senioralnej Dzielnicy IX w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Klementyny Hoffmanowej 19 w Krakowie.

Projekty uchwał na XXX sesję w dniu 28 października 2016 r.

 

Projekt uchwały Nr XXX/---/2016 przygotowany przez Komisję ds.Terenów Zielonych, Sportu i Rekreacji Dzielnicy IX w sprawie projektu budowy chodnika łączącego ul. Do Wilgi z mostkiem na rzece Wildze.

Projekt uchwały Nr XXX/---/2016 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2016.

Projekt uchwały Nr XXX/---/2016 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2017.

Projekt uchwały Nr XXX/---/2016 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i do Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej wieloletnich zadań inwestycyjnych i bieżących planowanych przez Radę Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki do realizacji w latach 2015-2018.

Projekt uchwały Nr XXX/---/2016 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie opracowania ZRID dla drogi w Dzielnicy IX w Krakowie.

Projekt uchwały Nr XXX/---/2016 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie przywrócenia trasy autobusu linii 504.

Projekt uchwały Nr XXX/---/2016 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie wniosku o przyznanie przez Prezydenta Miasta Krakowa odznaki Honoris Gratia.

Projekt uchwały Nr XXX/---/2016 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie inicjatywy lokalnej pn. Bezpieczne przejście z Parku Solvay do pętli w Borku Fałęckim.

Projekt uchwały Nr XXX/---/2016 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki.

Projekt uchwały Nr XXX/---/2016 przygotowany przez Komisję ds. Polityki Społecznej i Senioralnej Dzielnicy IX w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego przy ul. Żywieckiej 12 w Krakowie.

Projekt uchwały Nr XXX/---/2016 przygotowany przez Komisję ds. Polityki Społecznej i Senioralnej Dzielnicy IX w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Kępnej 17 w Krakowie.

Projekt uchwały Nr XXX/---/2016 przygotowany przez Komisję ds. Polityki Społecznej i Senioralnej Dzielnicy IX w sprawie limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki.

Projekt uchwały Nr XXX/---/2016 przygotowany przez Komisję ds. Polityki Społecznej i Senioralnej Dzielnicy IX w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Fredry 4E w Krakowie.


Projekty uchwał na XXIX sesję w dniu 22 września 2016 r.

 

Projekt uchwały Nr XXIX/---/2016 przygotowany przez Komisję ds. Edukacji, Kultury i Tradycji Dzielnicy IX w sprawie wydania pozytywnej opinii na zawarcie umowy.

Projekt uchwały Nr XXIX/---/2016 przygotowany przez Komisję ds. Edukacji, Kultury i Tradycji Dzielnicy IX w sprawie wniosku o nadanie Panu Profesorowi Januszowi Skalskiemu tytułu Honorowego Obywatela Miasta Krakowa.

Projekt uchwały Nr XXIX/---/2016 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2016.

Projekt uchwały Nr XXIX/---/2016 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i do Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej wieloletnich zadań inwestycyjnych bieżących planowanych przez Radę Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki do realizacji w latach 2015-2018.

Projekt uchwały Nr XXIX/---/2016 przygotowany przez Komisję ds. Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Rady Dzielnicy IX w sprawie opracowania przebudowy chodnika w celu dostosowania do ruchu pieszego i rowerowego wzdłuż ul. Zakopiańskiej od skrzyżowania Zakopiańska/Brożka do przystanku przy ul. Siostry Faustyny.

Projekt uchwały Nr XXIX/---/2016 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na 2017 rok.

Projekt uchwały Nr XXIX/---/2016 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie podziału środków finansowych na "Obsługę Dzielnic" w 2017 roku.

Projekt uchwały Nr XXIX/---/2016 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Zakopiańskiej.

Projekt uchwały Nr XXIX/---/2016 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie opracowania analizy możliwości realizacji zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego na terenie łączącym ul. Zbrojarzy z ul. Ruczaj w Krakowie.

Projekt uchwały Nr XXIX/---/2016 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego przy ul. Żywieckiej 44 w Krakowie.

Projekt uchwały Nr XXIX/---/2016 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego przy ul. Żywieckiej 12 w Krakowie.

Projekt uchwały Nr XXIX/---/2016 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty załącznika do statutu Dzielnicy IX i Dzielnicy X.

Projekt uchwały Nr XXIX/---/2016 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie opinii do planu działania dla rejonu priorytetowego nr 13 w Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki.

Najbliższe posiedzenie rady

16.08.2018 r., godz. 18.30, LVIII sesja Rady Dzielnicy IX

Informacje dla Seniorów