Przejdź do treści

Projekty uchwał

Porządek obrad XXXVII Sesji 8. kadencji Rady Dzielnicy w dniu 20 października 2021r.

Porządek obrad XXXVII sesji 8 kadencji Rady Dzielnicy w dniu 20 października 2021 r.

Projekty uchwał na XXXVII Sesję 8. kadencji Rady Dzielnicy IX w dniu 20 października 2021r.

Nr XXXVII /  /2021 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2021.

Pobierz projekt uchwały nr XXXVII/ /2021

Nr XXXVII /  /2021 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie warunków zabudowy dla inwestycji pn. "Budowa zespołu (dwóch) budynków usługowych (funkcja handlowa, biurowa i hotelowa) i budynku mieszkalnego wielorodzinnego (z usługami), z garażami podziemnymi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową, w tym budowa parkingów naziemnych, wewnętrznego układu komunikacyjnego, stacji transformatorowej i linii wewnętrznej SN na działkach nr 652/3, 653/1 obr. 33 Podógrze, budowa drogi wewnętrznej na części działek nr 735/4, 738/2, 640, 652/4 obr. 33 Podgórze i zjazdu na działkach nr 738/1, 715/1, 693/4, 638/3, 735/3 obr. 33 Podgórze oraz budowa rozwinięcia sieci wodociągowej na części działek nr 640, 652/5, 654, 655, 770, 768 i 769 obr. 33 Podgórze przy ul. Zbrojarzy w Krakowie".

Pobierz projekt uchwały nr XXXVII/ /2021

Nr XXXVII /  /2021 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie warunków zabudowy dla inwestycji pn. "Budowa zespołu (trzech) budynków mieszkalnych wielorodzinnych (z usługami handlu na parterze), z garażami podziemnymi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową, w tym budowa parkingów naziemnych, wewnętrznego układu komunikacyjnego, stacji transformatorowej i linii wewnętrznej SN na działkach nr 652/3, 653/1 obr. 33 Podógrze, budowa drogi wewnętrznej na części działek nr 735/4, 738/2, 640, 652/4 obr. 33 Podgórze i zjazdu na działkach nr 738/1, 715/1, 693/4, 638/3, 735/3 obr. 33 Podgórze oraz budowa rozwinięcia sieci wodociągowej na części działek nr 640, 652/5, 654, 655, 770, 768 i 769 obr. 33 Podgórze przy ul. Zbrojarzy w Krakowie".

Pobierz projekt uchwały nr XXXVII/ /2021

Nr XXXVII /  /2021 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie projektu ścieżki rowerowej od skrzyżowania ul. Halszki z ul. Stojałowskiego przez ul. Podmokłą, Józefa Marcika, Totus Tuus, oraz Józefa Marcika wzdłuż linii kolejowej.

Pobierz projekt uchwały nr XXXVII/ /2021

Nr XXXVII /  /2021 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie uznania za pomniki przyrody dęby szypułkowe przy ul. Obozowej i Gwieździstej.

Pobierz projekt uchwały nr XXXVII/ /2021

Porządek obrad XXXVI Sesji 8. kadencji Rady Dzielnicy w dniu 22 września 2021r.

Porządek obrad XXXVI sesji 8 kadencji Rady Dzielnicy w dniu 22 września 2021 r.

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

17 listopada (środa), 
godz. 17:00

 

Inicjatywy obywatelskie